top of page

Wat kun je doen als basisschool voor kinderen uit gezin die armhankelijk zijn?

Armhankelijk op school

Wil jij met jouw school een warme en veilige plek zijn voor kinderen uit gezinnen met financiele zorgen?

Wij helpen je graag om hier met je team over in gesprek te gaan en dan in actie te komen. De materialen op deze site zijn ontworpen in samenwerking met scholen en ervaringsdeskundigen. 

Je kunt starten met een teammoment, tijdens een studiedag of teamvergadering. Gebruik daarvoor het praatdocument teamvergadering. Ga eerst samen in gesprek:

  • Wie zijn eigenlijk de mensen die armhankelijk zijn?

  • Hoe is het om in zo'n stressituatie te leven? Praktisch en mentaal?

  • Waar loop je tegenaan? En wat zou je als school kunnen doen?

Daarna kan een een werkgroep binnen het team verder gaan met het format dilemma's en mogelijkheden. Dit is een uitgebreid overzicht van alle dilemma's die ouders elke dag weer tegenkomen. Zoek uit welke regelingen en hulporganisaties er in jouw gemeente zijn om hen hierin te ondersteunen. En bedenk dan wat er nog overblijft om als school in te voorzien. 

Gebruik het format beleidsdocument om beleid te formulieren, zodat afspraken in het schoolplan komen en door de jaren heen geborgd blijven. De basis blijft natuurlijk dat het echte omzien naar elkaar elke dag weer uit het hart van de leerkracht komt. 

Zoek je goede ideeën van anderen scholen? Of wil je eens sparren met een school die hier al langer mee bezig is? Kijk dan bij de good practises. 

Budgetcoach

"Ik dacht dat ik alles al wist in de gemeente Dalfsen, maar op jullie site vond ik nog dingen die ik niet wist. Nu kan ik mijn cliënten beter helpen!"

Morgan James, NY

"A great testimonial can boost your brand’s image. Click to edit and add your own."

Lisa Driver, MI

“Have customers review you and share what they had to say. Click to edit and add their testimonial.”

potloden

Heb jij een Good Practises of ben jij vanuit jouw expertise als school bereid om als sparringspartner te functioneren?

We horen graag van jou

bottom of page